Reserveer nu

Recreatiedagopvang 2019

Algemeen

IMG 3198

Op de Ruimte is een enthousiast recreatieteam aanwezig. Deze verzorgt activiteiten waar je kind aan mee kan doen of het nu een beperking heeft of niet.

Sommige kinderen hebben om zelfstandig mee te kunnen doen aan de activiteiten extra zorg/toezicht nodig. Jij, als ouders of verzorger (evt. Pgb’er) begeleidt dan je kind tijdens de activiteiten.

Om jou en je gezin te ontzorgen kan het recreatieteam jouw kind recreatiedagopvang bieden en draag je de zorg tijdelijk aan ons over. Jij kan dan lekker ontspannen of activiteiten ondernemen op het terrein of daar buiten! Wij zorgen er voor dat jouw kind een fantastische tijd heeft met goede begeleiding!

De vakantieperiodes met recreatie(dagopvang) zijn:

Meivakantie: 26 april tot 5 mei 2019

Hemelvaart: 29 mei tot 2 juni 2019

Pinksteren: 7 juni tot 10 juni 2019

Zomervakantie: 12 juli tot 23 augustus 2019

Zoals waarschijnlijk wel duidelijk zal zijn, kan recreatiedagopvang alleen geboden worden in de bovenstaande vakantieperiodes.

Wij hebben twee ervaren recreatieleiders in dienst, Joan en Janice, die samen met de zorgmedewerker en de vrijwilligers en stagiaires de recreatie/dagopvang  uitvoeren in de schoolvakanties. Zij maken de  programma’s en begeleiden de vrijwilligers en stagiaires. Jouw kind is bij hen in goede handen! Zij maken eventueel, als je dat wenst verslagen, zorgen voor goede begeleiders voor jouw kind en zorgen er voor dat jouw kind een heerlijke tijd heeft!

Onze beperkingen

Het is ons, tot op heden, niet gelukt om verpleegkundige zorg te realiseren. Het tekort aan verpleegkundig personeel zorgt ervoor dat er nauwelijks meer verpleegkundigen zijn die als vrijwilliger of voor een bescheiden vergoeding willen werken. Ook het feit dat wij geen vaste werktijden kunnen bieden, maakt het allemaal niet makkelijker.

Dit betekent echter niet dat wij het kind met een lichamelijke beperking, die ook verpleegkundige zorg nodig heeft, geen recreatie/dagopvang kunnen bieden.  Graag treden we, liefst zo vroeg mogelijk, met je in overleg om te onderzoeken wat we wel kunnen betekenen.  Ervaring heeft wel geleerd dat het vaak wenselijk is dat je dan tijdens de opvang op het terrein blijft, zodat we je kunnen inzetten wanneer jouw deskundigheid nodig is.

Er zijn kinderen die naast dat zij  qua verzorging  1 op 1 zorg nodig hebben ook andere aandachtspunten hebben. Zoals  zeer prikkelgevoelig zijn en/of constant intensief toezicht nodig hebben, weglopen en/ of gedrag laten zien waardoor anderen beschadigd worden. Zij kunnen niet binnen de groepsactiviteiten  van de recreatie opgevangen worden.

Deze kinderen verdienen een persoonlijk begeleider die uit de groep/activiteit kan stappen om zorg op maat te bieden als dat nodig is. De verantwoordelijkheid over kinderen met deze uiteenlopende complexe problematiek kunnen wij niet dragen.

Wel zijn wij in overleg met een andere professionele partij om deze specialistische zorg over te nemen. Wij weten op dit moment nog niet of dit gerealiseerd kan worden. Zodra hier meer bekend over is zullen wij dit op onze website vermelden.

Een andere mogelijkheid is het inzetten van je  eigen Pgb’er  op de camping zodat deze samen met jouw kind mee  kan doen aan de recreatieactiviteiten op de camping of gebruik kan maken van de andere voorzieningen op de camping.

Procedure recreatiedagopvang: 

Aanmelding

 • Ouders melden bij de boeking of op een later tijdstip dat ze gebruik willen maken van de recreatiedagopvang. Jullie aanspreekpunt is Lineke de Niet (mede-eigenaar camping). Zij zorgt ervoor dat de recreatieleiders alle benodigde info krijgen en zij zorgt tevens voor de administratieve afhandeling.
 • Camping de Ruimte stuurt per mail een info- bijlage aanvraag recreatiedagopvang en een boekingsformulier met daarin een aantal vragen betreffende uw kind. Deze informatie is belangrijk om de zorgzwaarte te kunnen inschatten en om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren.
 • Wanneer je er voor kiest om niet van te voren te boeken maar op het moment zelf dan is het wel raadzaam om van te voren een zorgovereenkomst met ons af te sluiten maar daarin nog geen vaste tijden aan te geven. Wij proberen altijd om ruimte te maken maar het kan natuurlijk dan wel voorkomen dat er die dag geen ruimte is voor dagopvang. 
  Je krijgt altijd achteraf de factuur met de werkelijk geleverde zorguren.
  Mocht je zorg willen inkopen dan vragen wij je altijd het boekingsformulier in te vullen en eventueel  op te sturen.

Financiering

 • Vanuit het PGB kan je zorg inkopen bij ons. Daarvoor dien je een modelzorgovereenkomst van opdracht en een zorgbeschrijving in te vullen. Voor dagopvang heb je een PGB nodig voor de functie Begeleiding Groep. Ook heb je de gegevens van de opdrachtnemer nodig. Deze formulieren stuur je (beiden ondertekent door ons en jezelf) naar het Zorgkantoor en naar de SVB.
 • Ook kan je uit eigen middelen de recreatiedagopvang bekostigen. Dan hoeft er geen model zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving gestuurd te worden naar het zorgkantoor en de SVB en kan je dit direct regelen met de opdrachtnemer (de Ruimte).
 • Je krijgt, na de ons geleverde begeleiding van ons een factuur. Deze kan je declareren of zelf voldoen.

De kosten

 • Via het begeleidingsschema, welke staat in het boekingsformulier, kan je eventueel berekenen welke begeleidingszwaarte jouw kind nodig heeft. Dit betreft 1 op 1, 1 op 2 of 1 op 3. Ook kan je zelf aangeven dat, ondanks uit het schema komt dat jouw kind bijv. 1 op 3 nodig heeft, je graag wilt dat jouw kind 1 op 1 begeleiding krijgt binnen de recreatiegroep. Zoals beschreven onder “beperkingen” kunnen wij, mocht er 1 op 1 begeleiding uitkomen, niet altijd de zorg bieden die jouw kind nodig heeft. Wees daar attent op. Ook wij zullen, als we dit beeld herkennen, jou daar op attenderen. 

De kosten per uur.*

1 op 1 begeleiding uurtarief € 14,50)

1 op 2 begeleiding uurtarief € 13,00)

1 op 3 begeleiding uurtarief € 11,00)

* Bovenstaande tarieven en de beschreven procedure kunnen nog wijzigen, indien wij dit seizoen tot overeenstemming kunnen komen met de externe specialistische zorgaanbieder voor de 1 op 1 begeleiding.

Mocht je op de hoogte gehouden willen worden van deze ontwikkeling en eventueel hier gebruik van willen maken, laat het dan ons weten!

Wij rekenen geen eigen bijdrage en ook geen dossierkosten.

 

Boekingsmogelijkheden

Er zijn verschillende opties:

Optie 1: losse dagdelen:

 • Ochtend 10.30-13.00 uur = 2,5 uur
 • Middag  14.00-16.30 uur = 2,5 uur
 • Avond  19.00-21.00 uur = 2 uur

Optie 2: een dag bestaande uit 2 dagdelen

 • Ochtend/Lunch/Middag  10.30-16.30 uur = 6   uur
 • Middag/Avondeten/Avond  14.00-21.00 uur = 7   uur   

De kosten voor het middag en avondeten voor je kind en de begeleider samen zijn:

Lunch €  9,00 en diner € 15,00

Eigen verantwoordelijkheid
In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de ouders/deelnemer dat de factuur zo snel mogelijk na de activiteit wordt ingediend bij de SVB. Zij maken vervolgens - wanneer je nog voldoende PGB over hebt - het bedrag over naar ons. Wanneer er onvoldoende budget over is en de SVB niet betaalt, zal de rekening uit eigen middelen betaald moeten worden. 

Kennismaking recreatieleider

 • Bij aankomst op de camping is er gelegenheid om kennis te maken met de dan dienstdoende recreatieleider en kunt u eventueel aanvullende informatie verschaffen zodat iedereen goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Brengen en halen

 • Op de dag dat de dagopvang wordt geboden brengt en haal je zelf, op de hiervoor afgesproken tijd, jouw kind op bij de SPELERIJ  (recreatieruimte). De begeleider kan desgewenst mondeling verslag doen van de dag maar ook eventuele bijzonderheden die voor jou of je kind van belang zijn melden.

Overige zaken

 • Mochten wij vragen hebben betreffende jouw aanvraag dan bellen wij je voor verduidelijking en overleg.
 • Ook kan je ons natuurlijk altijd bellen als er zaken niet duidelijk zijn!

Tot slot

Wij gaan voor kwaliteit en hopen jou en jouw kind een heerlijke vakantie te kunnen bieden. Een vakantie waar iedereen aan zijn trekken kan komen, zich kan vermaken, ontspannen. Zich weer kan opladen voor de komende periode! Recreatiedagopvang kan hier een steentje in bijdragen!

Wij doen dat graag!

Wij zijn er trots op dat we het ook dit jaar weer kunnen bieden!