Reserveer nu

Recreatiedagopvang 2020

Algemeen

IMG 3198

Op de Ruimte is een enthousiast Recrateam aanwezig. Deze organiseert de recreatieactiviteiten.

Een aantal kinderen hebben, om zelfstandig mee te kunnen doen aan de activiteiten, extra zorg/toezicht nodig. Jij, als ouder of verzorger (evt. Pgb’er) begeleidt dan je kind tijdens de activiteiten.

Om jou en je gezin te ontzorgen kunnen wij jouw kind met een beperking die 1op 2 en 1op 3 zorg nodig heeft recreatiedagopvang bieden en draag je de zorg tijdelijk aan ons over. Jij kan dan lekker ontspannen of activiteiten ondernemen op het terrein of daar buiten! Wij zorgen er voor dat jouw kind een fijne tijd heeft met goede begeleiding!

De vakantieperiodes met recreatie(dagopvang) zijn:

Meivakantie: 24 april tot 2 mei 2020

Hemelvaart: 20 mei tot 1 juni 2020

Pinksteren: 29 mei tot 1 juni 2020

Zomervakantie: 10 juli tot 21 augustus 2020

Zoals waarschijnlijk wel duidelijk zal zijn, kan recreatiedagopvang alleen geboden worden in de bovenstaande vakantieperiodes.

Wij hebben drie zorgrecreatiemedewerkers in dienst, Jolijn, Ben en Lotte en op afroep Janice, die op wisselende tijdstippen samen met de eventuele vrijwilligers en stagiaires de recreatiedagopvang uitvoeren in de schoolvakanties. Zij zorgen er voor dat jouw kind een heerlijke tijd heeft!

Onze beperkingen

Wij kunnen helaas zelf geen verpleegkundige zorg bieden tijdens de recreatiedagopvang.

Er zijn kinderen die naast dat zij qua verzorging zorg nodig hebben ook andere aandachtspunten hebben. Zoals  zeer prikkelgevoelig zijn en/of constant intensief toezicht nodig hebben, weglopen en/ of gedrag laten zien waardoor anderen beschadigd worden. Zij kunnen dan ook niet binnen de groepsactiviteiten  van de recreatie opgevangen worden.

Deze kinderen verdienen een persoonlijk begeleider die uit de groep/activiteit kan stappen om zorg op maat te bieden als dat nodig is. De verantwoordelijkheid over kinderen met deze uiteenlopende complexe problematiek kunnen wij zelf niet dragen.

Wel kan de Klim-op in Kampen deze specialistische begeleiding bieden! Zij gaan dan samen met je kijken welke begeleiding jullie nodig hebben en hoe en waar dit te realiseren. Dat kan op de camping zelf zijn maar ook eventueel op hun dagcentrum.

BELANGSTELLING?

Dan kunt u bellen met

Thea Pijlman, locatiemanager, telefoon 0623118598

Thea Strous, zorgconsulent, telefoon 0622214083

Een andere mogelijkheid is het inzetten van je  eigen Pgb’er  op de camping zodat deze samen met jouw kind mee  kan doen aan de recreatieactiviteiten op de camping of gebruik kan maken van de andere voorzieningen op de camping.

Procedure recreatiedagopvang: 

Aanmelding

 • Ouders melden bij de boeking dat ze gebruik willen maken van de recreatiedagopvang. Jullie aanspreekpunt is Lineke de Niet (mede-eigenaar camping). Zij zorgt ervoor dat de zorgrecreatiemedewerker alle benodigde info krijgt en zij zorgt tevens voor de administratieve afhandeling.
 • Camping de Ruimte stuurt per mail een boekingsformulier met daarin een aantal vragen betreffende uw kind. Deze informatie is belangrijk om de zorgzwaarte te kunnen inschatten en om de zorg zo goed mogelijk te kunnen organiseren.
 • Wanneer je er voor kiest om niet van te voren te boeken maar op het moment zelf dan is het wel raadzaam om van te voren een zorgovereenkomst met ons af te sluiten maar daarin nog geen vaste tijden aan te geven. Wij proberen altijd om ruimte te maken maar het kan natuurlijk dan wel voorkomen dat er die dag geen ruimte is voor recreatiedagopvang. 
  Je krijgt altijd achteraf de factuur met de werkelijk geleverde zorguren.

Financiering

 • Vanuit het PGB kan je zorg inkopen bij ons. Daarvoor dien je een modelzorgovereenkomst van opdracht en een zorgbeschrijving in te vullen. Voor dagopvang heb je een PGB nodig voor de functie Begeleiding Groep. Ook heb je de gegevens van de opdrachtnemer nodig. Deze formulieren stuur je (beiden ondertekent door ons en jezelf) naar het Zorgkantoor en naar de SVB.
 • Ook kan je uit eigen middelen de recreatiedagopvang bekostigen. Dan hoeft er geen model zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving gestuurd te worden naar het zorgkantoor en de SVB en kan je dit direct regelen met de opdrachtnemer (de Ruimte).
 • Je krijgt, na de ons geleverde begeleiding van ons een factuur. Deze kan je declareren of zelf voldoen.

De kosten

 • Via het begeleidingsschema, welke staat in het boekingsformulier, kan je eventueel berekenen welke begeleidingszwaarte jouw kind nodig heeft.  

De kosten per uur.*

Het uurtarief van de 1 op 2 en 1 op 3 zorg zijn 14,50 euro.

 

 

Boekingsmogelijkheden

Er zijn verschillende opties:

Optie 1: losse dagdelen:

 • Ochtend 10.15-12.45 uur = 2,5 uur
 • Middag  14.00-16.30 uur = 2,5 uur
 • Avond  19.00-21.00 uur = 2 uur

Optie 2: een dag bestaande uit 2 dagdelen

 • Ochtend/Lunch/Middag  10.30-16.30 uur = 6   uur
 • Middag/Avondeten/Avond  14.00-21.00 uur = 7   uur   

De kosten voor het middag en avondeten voor je kind en de begeleider samen zijn:

Lunch €  9,00 en diner € 15,00

Eigen verantwoordelijkheid
In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de ouders/deelnemer dat de factuur zo snel mogelijk na de activiteit wordt ingediend bij de SVB. Zij maken vervolgens - wanneer je nog voldoende PGB over hebt - het bedrag over naar ons. Wanneer er onvoldoende budget over is en de SVB niet betaalt, zal de rekening uit eigen middelen betaald moeten worden. 

 

Brengen en halen

 • Op de dag dat de dagopvang wordt geboden brengt de ouder het kind  bij de SPELERIJ  (recreatieruimte). je kan dan samen met de zorgrecreatiemedewerker nog even overleggen of er belangrijke zaken zijn om te weten en om verdere eventuele afspraken te maken. Wanneer je je kind weer ophaalt kan de zorgrecreatiemedewerker desgewenst mondeling verslag doen van de dag maar ook eventuele bijzonderheden die voor jou of je kind van belang melden.

Overige zaken

 • Mochten wij vragen hebben betreffende jouw aanvraag dan bellen wij je voor verduidelijking en overleg.
 • Ook kan je ons natuurlijk altijd bellen als er zaken niet duidelijk zijn!

Tot slot

Wij gaan voor kwaliteit en hopen jou en jouw kind een heerlijke vakantie te kunnen bieden. 

Wij doen dat graag!

Wij zijn er blij dat de Klim-op ook dit jaar met ons wil samenwerken zodat iedereen kan profiteren van deze dienstverlening. Wij zijn er trots op dat we het ook dit jaar weer kunnen bieden!